Three Novels of the 1980s: The Names, White Noise, Libra